Представници Развојног фонда Војводине из Новог Сада су 29. новембра 2019. године у Малој сали Градске управе града Панчева представили нове кредитнe линијe Развојног фонда АП Војводине Фонда намењених регистрованим пољопривредним газдинствима, правним лицима и предузетницима (кредити за инвестиције, трајна обртна средства, туризам (субвенционисана камата), куповину пољопривредног земљишта, пољопривреду, набавку механизације, ИПАРД програм, кредити за куповину система за наводњавање (субвенционисана камата) каматне стопе 1-3%, рок отплате 7 година, грејс период до 24 месеца).

Овом скупу су присуствовали привредници, предузетници, носиоци пољопривредних газдинстава и остали заинтересовани са територије јужног Баната. Како је презентовано, конкурси су отворени до искоришћења средстава планираних за њихову реализацију и нису временски ограничени.

Детаљније о конкурсима Развојног фонда Војводине може се погледати на сајту www.rfapv.rs и на презентацијама. Презентацију можете погледати у приложеном документу: