U okviru realizacije Programa energetske sanacije stambenih zgrada, kuća i stanova Grada Pančeva za 2022. godinu, a u cilju finansijske podrške domaćinstvima u procesu energetske sanacije za 2022. godinu raspisan je Javni poziv radi izbora privrednih subjekata koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata.

Predmet Javnog poziva bio je izbor privrednih subjekata za sprovođenje aktivnosti na realizaciji sledećih mera energetske efikasnosti:

1) ugradnja solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe

2) ugradnja elektronski regulisanih cirkulacionih pumpi za porodične kuće, opremanje sistema grejanja sa uređajima za regulaciju i merenje predate količine toplote objektu (kalorimetri, delitelji toplote, balans ventili) za stanove

Komisiji za realizaciju mera energetske sanacije do isteka roka pristiglo je 7 (sedam) prijava za 1) meru i 1 (jedna) prijava za meru 2). Svi privredni subjekti su dostavili kompletnu dokumentaciju i ispunjavaju uslove javnog poziva. Nakon bodovanja Komisija je rangirala privredne subjekte i utvrdila preliminarnu listu.

PRELIMINARNA LISTA