У оквиру реализације Програма енергетске санације стамбених зграда, кућа и станова Града Панчева за 2022. годину, а у циљу финансијске подршке домаћинствима у процесу енергетске санације за 2022. годину расписан је Јавни позив ради избора привредних субјеката који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката.

Предмет Јавног позива био је избор привредних субјеката за спровођење активности на реализацији следећих мера енергетске ефикасности:

1) уградња соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе

2) уградња електронски регулисаних циркулационих пумпи за породичне куће, опремање система грејања са уређајима за регулацију и мерење предате количине топлоте објекту (калориметри, делитељи топлоте, баланс вентили) за станове

Комисији за реализацију мера енергетске санације до истека рока пристигло је 7 (седам) пријава за 1) меру и 1 (једна) пријава за меру 2). Сви привредни субјекти су доставили комплетну документацију и испуњавају услове јавног позива. Након бодовања Комисија је рангирала привредне субјекте и утврдила прелиминарну листу.

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА