У оквиру реализације Програма енергетске санације стамбених зграда, кућа и станова Града Панчева, а у циљу финансијске подршке домаћинствима у процесу енергетске санације расписан је Јавни конкурс за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских  вентила и делитеља топлоте на територији града Панчева.

Предмет Јавног конкурса била је реализација следећих мера енергетске ефикасности:

1) набавка и уградња соларних панела, инвертера и пратеће инсталације за породичне куће за производњу електричне енергије за сопствене потребе,

2) уградња електронски регулисаних циркулационих пумпи за породичне куће,

3) опремање система грејања са уређајима за регулацију и мерење предате количине топлоте објекту (калориметри, делитељи топлоте, баланс вентили) за стамбене заједнице

За мере 2) и 3) није било заинтересованих, док је за меру 1) Комисији за реализацију мера енергетске санације предато 22 пријаве.

Комисија је извршила преглед свих пристиглих пријава и утврдила да све испуњавају улове јавног конкурса. Након тога је извршено бодовање и Комисија је рангирала грађане и утврдила прелиминарну листу.

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА