На Конкурс за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора града Панчева у 2018. години који је расписао Градоначелник града Панчева, у периоду до 30.05.2018. године вредновано је 7 пристиглих предлога програма/пројеката. Комисија за вредновање програма и пројеката од јавног интереса у  областима омладинског сектора  града Панчева за 2018. годину, дала је предлог Листе вредновања и рангирања  пристиглих програма/пројекатa коју можете преузети овде
Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три дана од дана објављивања листе, односно до 14.06.2018. године . На ову листу учесници конкурса имају право приговора  у року од 8 дана од дана објављивања листе на званичној интернет презентацији града Панчева, односно до 19.06.2018. године.

Приговор се предаје у Услужном центру Градске управе града Панчева, у затвореној коверти са назнаком:

Приговор на предлог листе вредновања и рангирања програма/пројеката пристиглих на Конкурс за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора града Панчева у 2018. години.

Град Панчево
Трг Краља Петра I 2-4
26 000 Панчево
Градска управа града Панчева
Секретаријат за јавне службе и социјална питања

Одлуку о приговору Kомисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.
Коначну одлуку о избору програма/пројеката која ће се путем овог Конкурса су/финансирати доноси Градоначелник града Панчева, у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора