Град Панчево|grad@pancevo.rs

Предлог Комисије за вредновање пројеката и програма у области социјалне политике у вези са завршеним Конкурсом за финансирање-суфинансирање пројеката и програма у области унапређења социјалне политике у граду Панчеву у 2019. години

Предлог Комисије за вредновање пројеката и програма у области социјалне политике у вези са завршеним Конкурсом за финансирање-суфинансирање пројеката и програма у области унапређења социјалне политике у граду Панчеву у 2019. години

На Конкурсу за финансирање-суфинансирање пројеката и програма у области унапређења социјалне политике у граду Панчеву у 2019. години, који је расписао Градоначелник града Панчева Закључком број: II-06-020-2/2019-121 од 04.03.2019. године, у предвиђеном року, поднето је укупно 16 предлога пројеката установа и организациа цивилног друштва, 12 предлога програма удружења особа са инвалидитетом и тешким хроничним обољењима и један предлог програма мониторинга и евалуације локалних услуга социјалне заштите.

Комисија за вредновање пројеката и програма у области социјалне политике, на састанку одржаном 17.05.2019. године, након детељне анализе и вредновања свих поднетих предлога пројеката и предлога програма, а за потребе одлучивања Градоначелника града Панчева сачинила је предлог за финансирање-суфинансирање пројеката и програма у области социјалне политикеу 2019. години:

2019-05-20T13:32:23+02:0020/05/2019|

Одаберите платформу и поделите!

Go to Top