Комисија за вредновање пројеката у области културе сачинила је листу пројеката за суфинансирање по Јавном конкурсу за суфинансирање пројеката у области културе за пројекте који су стигли до 31.10.2018 и донела Закључак којим предлаже Градоначелнику да донесе решење о суфинансирању истих. Закључак Комисије и  Tабела 4 Пројекти предложени за су/финансирање у области културе за 2018. годину – позиција 708 и Tабела 5 Пројекти предложени за су/финансирање у области културе за 2018. годину – позиција 708.1   и можете преузети овде

Против горе поменутог закључка може се изјавити приговор у року од 8 дана од дана објављивања на интернет страни града Панчева, односно до 28.11.2018. године.