Образце за ревидирани буџет у оквиру Јавног позива за суфинансирање програма и пројекта у области спорта у граду Панчеву за 2017. годину можете преузети на овој страници.

Образац за ревидирани буџет у области Спорт у насељеним местима

Образац за ревидирани буџет у области Такмичарски спорт

Образац за ревидирани буџет у области Школски спорт