Na osnovu Sporazuma o donaciji zaključenog između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije, u okviru Regionalnog stambenog programa – Potprojekat 4RHP-W4-CMG/COMP3-2015 i člana 7. Ugovora o grantu u okviru potprojekta 4RHP-W4-CMG/COMP3-2015 u okviru Regionalnog stambenog programa, zaključenim između Komesarijata za izbeglice i migracije, „JUP – Istraživanje i razvoj” d.o.o. i Grada Pančeva i člana 9. stav 3. Pravilnika o uslovima i merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala a u vezi sa članom 19. stav 8. Zakona o izbeglicama („Službeni glasnik RS”, broj: 18/92, „Službeni list SRJ”, broj: 42/02 – SUS i „Službeni glasnik RS”, broj: 30/10), Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijalapomoćidana 26.08.2016. godine donosi Odluku o rešavanju stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broju osvojenih bodova, koju možete preuzeti ovde.