На основу Споразума о донацији закљученог између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије, у оквиру Регионалног стамбеног програма – Потпројекат 4 RHP-W4-CMG/COMP3-2015 и члана 7. Уговора о гранту у оквиру потпројекта 4 RHP-W4-CMG/COMP3-2015 у оквиру Регионалног стамбеног програма, закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције, „ЈУП – Истраживање и развој” д.о.о. и Града Панчева и члана 9. став 3. Правилника о условима и мерилима, поступку и начину рада Комисије за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала а у вези са чланом 19. став 8. Закона о избеглицама („Службени гласник РС”, број: 18/92, „Службени лист СРЈ”, број: 42/02 – СУС и „Службени гласник РС”, број: 30/10), Комисија за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала помоћи дана 26.08. 2016. године доноси Oдлуку о решавању стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броју освојених бодова, коју можете преузети овде.