Савет Покрајинског фонда за развој пољопривреде је расписао сет нових конкурса за доделу кредита:

  • за набавку нове пољопривредне механизације (погонске, прикључне) у пољопривреди,
  • за доделу кредита за набавку кошница и опреме за пчеларства,
  • за набавку нових система и опреме за наводњавање и бушење бунара,
  • за доделу кредита за набавку нових заштићених башта (пластеници, стакленици) и опреме,
  • за набавку нових противградних мрежа у вишегодишњим засадима воћа и винограда,
  • за набавку квалитетне телади за тов.

Потребну документацију можете преузети са странице Покрајинског фонда за развој пољопоривреде.