Na osnovu raspisanog Konkursa za su/finansiranje projekata iz oblasti unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Pančeva u 2016. godini, Komitet za bezbednost saobraćaja grada Pančeva objavljuje predlog liste vrednovanja pristiglih projekata i daje predlog za njihovo rangiranje, na sledeći način:

  • za deo Konkursa koji se odnosi na bicikliste i motocikliste:

1. Projekat „Sačuvaj glavu – ostani na motociklu bezbedan“
Sportsko udruženje „Moto klub Bezbednost“ – predloženo su/finansiranje u iznosu od 149.000,00 dinara

2. Projekat „Pravim putem“
Udruženje građana „Prepoznaj u sebi“ (partnerski projekat)

3. Projekat „Bezbedno na dva točka“
Udruženje Motociklistički klub „MC Coyote“ Pančevo (partnerski projekat)

4. Projekat „Vidljiv i bezbedan biciklista u Omoljici“
Udruženje građana „Suncokret“

  • za deo Konkursa koji se odnosi na mlade učesnike u saobraćaju:

1. Projekat „Smanji gas“
Udruženje Auto sportski klub „Petro Maks“ – predloženo su/finansiranje u iznosu od 150.000,00 dinara
(partnerski projekat)

2. Projekat „Obeležavanje Svetskog dana sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda“
Udruženje „Asocijacija za mlade“

3. Projekat „Vozi Smart“
Udruženje „Connecting people“ (partnerski projekat)

Konačnu odluku o izboru projekata koji će se putem ovog Konkursa su/finansirati, donosi Gradonačelnik grada Pančeva. Ova odluka će takođe biti objavljena na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva.