На Конкурсу за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области пружања подршке и оснаживања удружења грађана града Панчева у 2023. години, који је расписао Градоначелник града Панчева, вредновано је 36 пристиглих предлога програма/пројеката.
Комисија за вредновање програма и пројеката од јавног интереса у области пружања подршке и оснаживања удружења грађана града Панчева за 2023. годину, дала је предлог Листе вредновања и рангирања пристиглих програма/пројеката коју можете преузети:

TABELA_LISTA VREDNOVANJA_UDRUZENJA GRADJANA