На Конкурсу за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области пружања подршке и оснаживања удружења грађана града Панчева у 2016. години који је расписао Градоначелник града Панчева, у периоду до 15. априла 2016. године вредновано је 34 предлога програма/пројеката. Комисија за вредновање програма, пројеката и пријава удружења грађана града Панчева чији су циљеви од јавног интереса за 2016. годину, дала је предлог листе вредновања пристиглих програма/пројеката за наведени период:

РБ Назив пројекта Носилац пројекта Тражена средства из буџета града Панчева Предлог Комисије
1 Другарство, другарство, лако је рећи… УГ за бригу о деци и младима „Препознај у себи“ 173.491,00 дин Комисија није још дала предлог, разматрање је у току
2 Организовање и спровођење такмичења (голубарство) УГ „Младост 08“ Панчево 25.000,00 дин 25.000,00 дин
3 БУДИ едукација 2016 – годишњи програм за децу и одрасле УГ БУДИ 675.000,00 дин Комисија није још дала предлог, разматрање је у току
4 Психотерапеутска радионица и трибине о превенцији карцинома Друштво за борбу против рака „Панчево“ 196.800,00 дин Комисија није још дала предлог, разматрање је у току
5 Ветрењаче Војводине некад и сад УГ „Посети Панчево“ 506.050,00 дин 250.000,00 дин
6 Фестивал екологије „Green days“ УГ „Green days“ 695.500,00 дин Комисија није још дала предлог, разматрање је у току
7 Екстерна комуникација као основа сарадње и развоја партнерстава Покрет ветерана Војводине 342.375,00 дин Комисија није још дала предлог, разматрање је у току
8 Радионице европског стрипа Удружење „Супернова“ 531.050,00 дин 400.000,00 дин
9 Концертна сезона 2016 – Опремање галерија Бате Михајловића за извођење концерата камерне музике и извођење циклуса Концертне сезоне 2016 под називом Циклус камерне музике у Галерији Бате Михајловића УГ „Камерата Панчево“ 337.000,00 дин Комисија није још дала предлог, разматрање је у току
10 Међународна размена -Култура, информсање и омладински рад УГ „Наранџасти“ 2.054.800,00 дин 2.054.800,00 дин
11 Реконструкција звоника Српска православна црква Качарево 1.500.000,00 дин Комисија није још дала предлог, разматрање је у току
12 Реконструкција крова и плочника Српска православна црква Качарево 1.274.110,00 дин Комисија није још дала предлог, разматрање је у току
13 Тонто комикс УГ „Комуникарт“ 754.178,00 дин 500.000,00 дин
14 Очувајмо природу, очувајмо себе Ловачко друштво „Сиви соко“ Качарево 70.000,00 дин 70.000,00 дин
15 Куп Панчева Ловачко удружење Панчево 450.000,00 дин 450.000,00 дин
16 Дечија позоришна представа – мјузикл „Пепино“ СКПД „Ђетван“ 45.000,00 дин 45.000,00 дин
17 Позоришна представа – омладински мјузикл „Футур љубави“ СКПД „Ђетван“ 75.000,00 дин Комисија није још дала предлог, разматрање је у току
18 Музички камп „Реверб“ УГ „Реверб“ 619.000,00 дин Комисија није још дала предлог, разматрање је у току
19 Тесла меморијал 2016. Радио клуб „Михајло Пупин“ 159.650,00 дин Комисија није још дала предлог, разматрање је у току
20 Креативна радионица „Опремање“ Удружење дистрофичара јужнобанатког округа 167.800,00 дин Комисија није још дала предлог, разматрање је у току
21 „Ја волим Белу стену“ – Уређење панчевачког излетишта  „Бела стена“ на Дунаву Планинарско-еколошки клуб „Соко“ 714.000,00 дин Комисија није још дала предлог, разматрање је у току
22 Међународни камп „Sunflower“ у Омољици УГ „Сунцокрет“ 131.350,00 дин 131.350,00 дин
23 Интернационални карневал Панчево 2016 УГ „Пријатељи Панчева“ 1.840.000,00 дин Комисија није још дала предлог, разматрање је у току
24 Програм едукације и мотивације грађана Панчева у циљу омасовљења добровољног давалаштва крви Црвени крст Панчево 198.000,00 дин Комисија није још дала предлог, разматрање је у току
25 Набавка машине за вез/шивење, репроматеријала и подстицање самозапошљавања жена у насељеним местима кроз едукацију Удружење жена „Омољчанке“ 90.000,00 дин Комисија није још дала предлог, разматрање је у току
26 Радио базен 2016 Удружење креативних грађана „Деца Бензена“ 588.200,00 дин 588.200,00 дин
27 Знање за чистију природу УГ „ЦЕПТА“ 300.000,00 дин 300.000,00 дин
28 Изабери сигуран пут – Програм превенције ХИВ/сиде у Панчеву Креативни омладински центар Панчева за борбу против сиде КОМПАС 938.150,00 дин Комисија није још дала предлог, разматрање је у току
29 Књига „Мултикултурна Војловица-корак ка интеркултуралности“ (народни обичаји, музика и национална кухиња Мађара и Словака – неговање, очување и међусобни утицаји током 150 година) УГ „Други нови центар“ 300.000,00 дин Комисија није још дала предлог, разматрање је у току
30 Радови на завршетку изградње Православног храма „Цв. Цара Константина и царице јелене“ Црквена општина Стари град – Парохија Кудељарски насип 2.361.500,00 дин Комисија није још дала предлог, разматрање је у току
31 Редовно месечно финансирање програма удружења – бораца ратова 1990-1999 Српски ратни ветерани Панчево 1.019.200,00 дин Комисија није још дала предлог, разматрање је у току
32 Програматика – женске радионице програмирања и IТ технологија УГ „Refraction team“ 250.000,00 дин Комисија није још дала предлог, разматрање је у току
33 Опрема за децу (куповина машине за шивење и материјала за израду народних ношњи) КУД „Д.А.К. Банатско Ново Село“ 200.000,00 дин Комисија није још дала предлог, разматрање је у току
34 РЕактивација (сајам волонтирања, међународни волонтерски камп-промоција бициклизма) УГ „Connecting people“ 276.000,00 дин Комисија није још дала предлог, разматрање је у току

Предлагачи програма/пројеката имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију, као и право приговора на листу, у року од 5 дана од дана објављивања листе на званичној интернет презентацији града Панчева.

Приговор се предаје у Услужном центру Градске управе града Панчева, у затвореној коверти са назнаком:

Приговор на предлог листе вредновања програма/пројеката пристиглих на Конкурс за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области пружања подршке и оснаживања удружења грађана града Панчева у 2016. години

Град Панчево
Трг Краља Петра I 2-4
26 000 Панчево
Одсек за културу, информисање, спорт, бригу о младима и цивилни сектор
Секретаријат за јавне службе и социјална питања

Одлуку о приговору Kомисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Коначну одлуку о избору програма и пројеката који ће се путем овог Конкурса су/финансирати доноси Градоначелник града Панчева, у року од 30 дана од дана објављивања листе на званичној интернет презентацији града Панчева. Ова одлука ће такође бити објављена на званичној интернет презентацији града Панчева.