Листа вредновања и рангирања програма и пројеката по Конкурсу за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области пружања подршке и оснаживања удружења грађана града Панчева у 2023. години (Позив II)

Табела листа вредновања 

Градоначелник града Панчева  је Решењем број II-06-020-2/2023-1306 од 28.11.2023. године  је прихватио закључак Комисије за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области пружања подршке и оснаживања удружења грађана града Панчева у 2023. години са Листом вредновања и рангирања програма и пројеката по Конкурсу за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области пружања подршке и оснаживања удружења грађана града Панчева у 2023. години (Позив II)