Na Konkursu za su/finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora grada Pančeva u 2023. godini koji je raspisao Gradonačelnik grada Pančeva vrednovano je 15 pristiglih predloga programa/projekata. Komisija za vrednovanje programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora grada Pančeva za 2023. godinu, dala je predlog Liste vrednovanja i rangiranja  pristiglih programa/projekata koju možete preuzeti ovde.