КОНКУРС ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ЗА 2024. ГОДИНУ

Овим Конкурсом ће се подржати пројекти који се реализују на територији града Панчева, а чији се садржај односи на унапређење у области заштите од пожара.
У обзир за су/финансирање узимаће се:
1. Пројекти који су усклађени са приоритетним областима:
– едукација и обучавање грађана града Панчева у области заштите од пожара,
– набавка и одржавање опреме за реаговање током пожара,
– безбедност људи, животиња, културних и материјалних добара,
– активизам и волонтеризам грађана (Пројекти који се односе на промовисање волонтеризма-подстицање волонтерских акција и афирмацију волонтерског рада… ).

2. Пројекти који поштују следеће принципе:
– поштовање људских права,
– равноправност и једнаке шансе за све,
– одговорност,
– доступност,
– солидарност,
– сарадња,
– активно учешће грађана.

Документација:

  1. Текст Конкурса
  2. Формулар предлога пројекта
  3. Табела – буџет
  4. Изјава о прихватању одговорности
  5. Уговор