Овим Конкурсом ће се подржати пројекти који се реализују на територији града Панчева, а чији се садржај односи на унапређење у области заштите од пожара, a више информација можете прочитати преузунањен прилога:

  1. Текст конкурса
  2. формурал предлога пројекта
  3. табела буџета
  4. изјава о прихватању одговорности
  5. уговор