На основу Закључка Комисије за подизање споменика и одређивање назива улица и тргова, од 24.10.2015. године, Комисије за подизање споменика и одређивање назива улица и тргова расписује:

КОНКУРС

за дизајнирање, израду и подизање споменика војводи Стевану Петровићу- Книћанину на платоу испред зграде Градске управе града Панчева.
Предмет Конкурса
Предмет овог Конкурса је дизајнирање, израда и постављање споменика на платоу испред зграде Градске управе града Панчева.

Право учешћа и правила Конкурса

Право учешћа на Конкурсу имају аутори/ке који живе и раде у Републици Србији.
Приликом израде предлога неопходно је поштовати следеће услове:

*споменик поставити на платоу испред зграде Градске управе града Панчева, на зеленој површини у јужном делу платоа, на катастарској парцели 4155 К.О. Панчево
*споменик израдити од бронзе у виду фигурално – уметничког дела , фигура треба да буде у стојећем ставу, висине 2.5м
*за потребе постављања споменика израдити одговарајући армирано бетонски темељ са стубом (цца 80цм) и анкерима за пришчврћивање ливене бронзане фигуре, око стуба формирати хумку од набијене земље са уграђеном геомембраном за контролу ерозије
* све радове изводити уз консултације и надзор стручњака Завода за заштиту споменика култруре у Панчеву и одлуком Комисије за подизање споменика и одређивање назива улица и тргова Скупштине града Панчева
* у елаборату за споменик дефинисати време потребно за израду и постављање споменика, као и спецификацију трошкова потребних за израду и постављање споменика.

Трајање Конкурса и избор најбољег решења

Конукрс је отворен 15 дана од дана објављивања у дневном листу „Данас“. Пријавни формулар и правила аплицирања могуће је преузети овде.

За додатне информације задужена је Невенка Кљајић 013/308-906, nevenka.kljajic@pancevo.rs.

Жири за вредновање пристиглих радова у саставу: Димитрије Јованов, Јасмина Вујовић и Весна Потпара, ће одабрати најбоље дизајнирано решење за споменик.

Рок за реализацију и постављање споменика ће се прецизирати према предлогу аутора који мора стајати уз решење за споменик.

Укупна финансијска средства у бруто износу до 2.500.000,00 динара, ће се посебним решењем и уговором градоначелника града Панчева доделити изабраном аутору/ки, која су уједно и средства за реализацију најбољег предлога решења за споменик.