Развојни фонд АПВ доо Нови Сад расписао је:

Конкурс за дугорочне кредите за ликвидност и набавку обртних средстава ради смањења негативних последица проузрокованих пандемијом ЦОВИД-19 субвенционисане од стране Покрајинског секретаријата за финансије.

Право учешћа имају предузетници и правна лица која су разврстана као микро или мало правно лице и имају регистровано седиште на територији АП Војводине.

Више о томе може се погледати на линку: https://www.rfapv.rs/pravna_lica_i_preduzetnici.html