Министарство трговине, туризма и телекомуникација расписује јавни конкурс за доделу субвенција и дотација намењених за пројекте развоја туризма у 2016. години.

Конкурсом су предвиђени подстицаји за изградњу инфраструктуре и супраструктуре у туристичким дестинацијама као и за пројекте промоције, едукације и тренинга у туризму у Републици Србији.

Право на коришћење средстава имају туристичке организације, дестинацијске менаџмент организације, привредна друштва и друге организације и институције чији је оснивач Влада Републике Србије или јединица локалне самоуправе. Своје пројекте могу да кандидују и правна лица у којима је Република Србија већински власник, правна лица која управљају туристичким простором или објектима туристичке инфраструктуре и супраструктуре за пројекте развоја, као и невладине организације.

Приликом доделе средстава поштоваће се критеријуми који се односе на степен усклађености пројеката са Стратегијом развоја туризма Републике Србије, приоритетних туристичких производа, туристичких простора као и адекватно управљање туристичким ресурсима и развојним процесима у туризму и степеном развијености одређене општине.

Информације о конкурсу и обрасци захтева за коришћење бесповратних средстава могу се преузети са интернет презентације Министарства трговине, туризма и телекомуникација (мтт.гов.рс).

Захтев за коришћење субвенција и дотација подноси се Министарству трговине, туризма и телекомуникација, Сектор за туризам, Немањина бр. 22-26, Београд, искључиво путем поште или писарнице министарства.

Више о конкурсу и све потребне обрасце можете видети ОВДЕ