Na osnovu člana 11. Odluke o raspolaganju stanovima grada Pančeva („Sl. list grada Pančeva“ br. 19/2014,14/2015 I 20/2016) na predlog Komisije za davanje u zakup gradskih stanova, Nadzorni odbor JP „Gradska stambena agencija“ Pančevo na svojoj 1. sednici održanoj dana 26.10.2017.godine, raspisuje i objavljuje Konkurs za davanje zakup na određeno vreme gradskih stanova.

Tekst konkursa možete preuzeti ovde.