На основу члана 11. Одлуке о располагању становима града Панчева („Сл. лист града Панчева“ бр. 19/2014,14/2015 И 20/2016) на предлог Комисије за давање у закуп градских станова, Надзорни одбор ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево на својој 1. седници одржаној дана 26.10.2017.године, расписује и објављује Конкурс за давање закуп на одређено време градских станова.

Текст конкурса можете преузети овде.