У оквиру реализације Програма енергетске санације стамбених зграда, кућа и станова Града Панчева за 2022. годину, а у циљу финансијске подршке домаћинствима у процесу енергетске санације за 2022. годину расписан је Јавни конкурс за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских  вентила и делитеља топлоте на територији града Панчева. Мере енергетске санације предвиђене Програмом, спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства на територији Града Панчева.

Циљ спровођења мера енергетске санације је унапређење енергетске ефикасности и повећано коришћење обновљивих извора енергије на територији града Панчева.

Градско веће града Панчева је Закључком број: II-05-06-15/2023-16 од 12.05.2023.године прихватило предлог коначне листе корисника субвенције по Јавном конкурсу за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама коју је предложила Комисија за реализацију мера енергетске санације.

Домаћинства која су остварила право на субвенцију налазе се на KONAČNOJ LISTI GRAĐANA