U priloženom dokumentu možete videti odgovore Komisije za prikupljanje pismenih ponuda za zaduživanje grada Pančeva na
finansijskom tržištu putem kredita na pitanja zainteresovanih ponuđača: