У приложеном документу можете видети одговоре Комисије за прикупљање писмених понуда за задуживање града Панчева на
финансијском тржишту путем кредита на питања заинтересованих понуђача: