Градоначелник града Панчева је решењем II-06-020-2/2016-139 од 02.03.2016. године именовао Комисију за оцену пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања по конкурсу од 29.01.2016.године. Решење о именовању Комисије се налази овде.