Razvojna agencija Srbije kroz sprovođenje višegodišnjeg Programa podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija ima za cilj podršku privrednim društvima u proizvodnim delatnostima da kroz unapređenje svojih poslovnih performansi ispune uslove da postanu dobavljači multinacionalnih kompanija.

Programom će se sufinansirati sledeće grupe aktivnosti:

• Ulaganje u materijalnu imovinu Korisnika Programa, pod čime se podrazumeva kupovina proizvodne opreme (do 3 godine starosti) – RAS će sufinansirati ovu aktivnost u visini do 40% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, a u maksimalnom iznosu od 12.000.000 RSD;

• Ulaganje u materijalnu imovinu Korisnika Programa, pod čime se podrazumeva unapređenje proizvodnih hala, u skladu sa tehnološkim zahtevima ciljanih industrijskih sektora  – RAS će sufinansirati ovu aktivnost u visini do 60% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, a u maksimalnom iznosu od 10.000.000 RSD;

• Ulaganje u materijalnu imovinu Korisnika Programa, pod čime se podrazumeva kupovina i instalacija opreme za automatizaciju / digitalizaciju / optimizaciju postojećih proizvodnih procesa, kao i naprednih sistema / opreme za međufaznu kontrolu kvaliteta i kvaliteta gotovih proizvoda – RAS će sufinansirati ovu aktivnost u visini do 70% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, a u maksimalnom iznosu od 15.000.000 RSD;

• Konsultantska podrška za optimizaciju proizvodnih procesa u skladu sa očekivanim standardima upravljanja proizvodnim procesima u ciljnim sektorima, posebno optimizacija postojećih proizvodnih linija, uspostavljanje serijske proizvodnje i primena kontrole kvaliteta – RAS će sufinansirati ovu aktivnost u visini do 70% do ukupne vrednosti opravdanih troškova a u maksimalnom iznosu od 5.000.000 RSD;

• Konsultantska podrška za uvođenje ili unapređenje korporativnog upravljanja, posebno upravljanje bazirano na rezultatima, strateško i operativno planiranje, upravljanje ljudskim resursima, istraživanje tržišta , izveštavanje kao i izrada i implementacija softverskih rešenja za optimizaciju poslovnih procesa i načina donošenja odluka – RAS će sufinansirati ovu aktivnost u visini do 70% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, a u maksimalnom iznosu od 2.500.000 RSD

• Konsultantska podrška za sertifikaciju sistema kvaliteta prema zahtevima standarda specifičnih industrijskih grana – RAS će sufinansirati ovu aktivnost u visini do 50% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, a u maksimalnom iznosu od 2.500.000 RSD.

Javni poziv za učešće u Programu je raspisan 02. marta 2020. godine, a prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom, se podnose lično ili preporučenom poštom u štampanoj formi, u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog Javnog poziva.

Više o uslovima može se pogledati na linku:http://ras.gov.rs/javni-poziv-za-ucesce-u-programu-podrske-privrednim-drustvima-za-ulazak-u-lance-dobavljaca-multinacionalnih-kompanija-u-2020-godini