Пројекти/програми од јавног интереса за локалну заједницу из области пољопривреде и руралног развоја реализују се кроз Мере прописане Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Панчево за 2022. годину.  У прилогу се налази више информација као и бројеви контакта лица задужених за реализацију Јавног позива.

Јавни позив 2022. годину

Izjava   Obrazac Izvestaja 2022  Predlog Obrazca budzeta projekta 2022  Predlog Obrazca za pisanje predloga projekata 2022  Predlog Ugovora 2022