ФОНД ЗА ИНОВАЦИОНУ ДЕЛАТНОСТ расписао је Јавни позив за Програм суфинансирања иновација ((MATCHING GRANTS  Програм)

Подстицање комерцијализације истраживања и развоја и даљи развој иновативних компанија заснован на знању;
– Подстицање успостављања сарадњи/партнерстава са међународним компанијама/ организацијама;
– Повећање броја технолошких компанија и њихова припрема за додатне инвестиционе могућности.

Финансирање:
Програм суфинансирања иновација износи максимално 70% од укупно одобреног буџета пројекта за микро и мала привредна друштва и максимално 60% од укупно одобреног буџета за средња привредна друштва, с тим да финансирање које Фонд за иновациону делатност обезбеђује не може бити веће од ЕУР 300,000 по пројекту. Најмање 30% од укупно одобреног буџета пројекта за микро и мала привредна друштва и 40% за средња привредна друштва мора бити обезбеђено од стране Подносиоца Пријаве из других, приватних извора, независно од Фонда за иновациону делатност.

Право учешћа:
– правно лице основано у складу са важећим Законом о привредним друштвима, регистровано у АПР-у, и које се налази у Србији;
– микро, мало или средње привредно друштво у складу са дефиницијом Европске комисије
– приватно привредно друштво (најмање 51% у приватном власништву).

Крајњи рок за подношење пријава је 1. септембар до 15 часова.