Комисија за процену штете на оштећеним стамбеним зградама настале услед дејства јаког олујног ветра, града и кише у току јула 2023. године објављује

Јавни позив за пријаву штете на оштећеним стамбеним зградама на територији града Панчева након елементарне непогоде у јулу 2023. године