Pozivaju se zainteresovana lica za otkup poljoprivrednih proizvoda sa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, da gradu Pančevu podnesu pisane ponude.

Zainteresovana lica moraju ispunjavati sledeće uslove:

  1. Da obezbede otkupna mesta u katastarskim opštinama na teritoriji grada Pančeva;
  2. Da otkupno mesto ima uređeni prostor, kolsku vagu sa važećim uverenjem kojim se verifikuje njena tehnička ispravnost i ispravnost merenja kao i prisustvo registrovanih kuća za kontrolu kvaliteta poljoprivrednih proizvoda (prijem se vrši na osnovu sertifikata o izvršenoj analizi poljoprivrednih proizvoda izdat od strane akreditovane kontrolne kuće)
  3. Da na otkupnom mestu primenjuje tehničke uslove za prijem, merenje, utovar i istovar poljoprivrednih proizvoda u skladu sa posebnim propisima;
  4. Da zainteresovano lice raspolaže dovoljnim brojem transportnih sredstava (kamiona sa prikolicama);
  5. Da zainteresovano lice vrši otkup po akontacionim cenama Produktne berze a.d. Novi Sad;
  6. Da zainteresovano lice obračun i plaćanje otkupljenih poljoprivrednih proizvoda vrši u roku do poslednje cene formiranja tj. najkasnije do 01.12.2019. godine.

Pravo učešća po ovom javnom pozivu imaju sva ovlašćena lica za otkup poljoprivrednih proizvoda koja dostave ponudu u skladu sa ovim javnim pozivom.

Grad Pančevo zadržava pravo odabira lica za otkup poljoprivrednih proizvoda sa kojim će zaključiti ugovor o poslovnoj saradnji-otkup poljoprivrednih proizvoda sa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, po kriterijumima ponuđenim finansijskim i tehničkim uslovima u javnom pozivu.

Ponude koje nisu sačinjene u skladu sa ovim javnim pozivom neće biti razmatrane.

Ponude se podnose poštom ili u zgradi Gradske uprave grada Pančeva, Trg Kralja Petra I br.2-4 u Gradskom uslužnom centru, u zatvorenim kovertima sa naznakom “Grad Pančevo-ponuda za otkup poljoprivrednih proizvoda – ne otvarati” radnim danima od 08:00 do 15:00 časova.

Rok za dostavljanje ponuda na ovaj Javni poziv je 10 dana od dana objavljivanja.

Dokumentacija: