Gg
rad Pančevo i Nacionalna službaza zapošljavanje raspisuju,

Javni poziv za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica iz kategorije teže zapošljivih lica u 2023. godini

Program javnih radova namenjen je radnom angažovanju prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, radi očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i radi ostvarivanja određenog društvenog interesa. Javni rad sprovodi poslodavac – izvođač javnog rada, koga određuju Grad Pančevo i Nacionalna služba za zapošljavanje na osnovu javnog poziva, a na predlog Saveta za zapošljavanje grada Pančeva i zaključka Gradonačenika grada Pančeva.

Mere za ostvarivanje i unapređivanje rodne ravnopravnosti podrazumevaju stvaranje jednakih mogućnosti za učešće i ravnopravan tretman žena i muškaraca u oblasti rada, zapošljavanja i samozapošljavanja i dr. te prioritet za uključivanje u meru „Javni radovi za kategoriju teže zapošljivih lica “ imaju prvenstveno žene, osobe sa invaliditetom, Romi i madi do 30 godina života.

Javni radovi se mogu sprovoditi u oblastima:

    • socijalnih (odnosno socijalne zaštite) i humanitarnih delatnosti,
    • održavanja i obnavljanja javne infrastrukture,
    • održavanja i zaštite životne sredine i prirode.

Zahtev se, u dva primerka podnosi na pisarnici Nacionalne službe za zapošljavanje – filijala Pančevo, ul. Vojvode Radomira Putnika br. 20, 26000 Pančevo, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može preuzeti sa sajta Grada www.pancevo.rs  ili sajta Nacionalne službe za zapošljavanje www.nsz.gov.rs.
Za sve potrebne informacije u vezi sa podnošenjem prijava, zainteresovani poslodavci kao i zainteresovana nezaposlena lica mogu obratiti Nacionalnoj službi za zapošljavanje – filijala Pančevo ili Sekretarijatu za privredu i ekonomski razvoj Gradske uprave grada Pančeva, treći sprat, kancelarija 303.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja javnog poziva na sajtu Grada Pančeva, a poslednji dan za prijem prijava za učešće na javnom pozivu je 30.06.2023. godine.

NEPOTPUNE I NEBLAGOVREMENE PRIJAVE SE NEĆE UZETI U RAZMATRANJE.

Javni poziv za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica iz kategorije teže zapošljivih lica u 2023. godini

PRIJAVA ZA SPROVOĐENJE JAVNOG RADA – 2023

Pristanak za obradu podataka