Јавни позив за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица из категорије теже запошљивих лица у 2021. години

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац – извођач јавног рада, кога одређују Град Панчево (у даљем тексту: Град) и Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног позива, а на предлог Савета за запошљавање града Панчева и закључка Градоначеника града Панчева.

Право учешћа у Јавном позиву за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица из категорије теже запошљивих лица имају:

  • органи аутономне покрајине и органи јединица локалне самоуправе
  • јавне установе и јавна предузећа
  • привредна друштва
  • предузетници
  • задруге
  • удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре.

 

Захтев се, у два примерка подноси на писарници Националне службе за запошљавање – филијала Панчево, ул. Војводе Радомира Путника бр. 20, 26000 Панчево, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може преузети са сајта Града www.pancevo.rs или сајта Националне службе за запошљавање www.nsz.gov.rs,

За све потребне информације у вези са подношењем пријава, заинтересовани послодавци као и заинтересована незапослена лица могу обратити Националној служби за запошљавање – филијала Панчево или Секретаријату за привреду и економски развој Градске управе града Панчева, трећи спрат, канцеларија 303.

Јавни позив је отворен од дана објављивања јавног позива на сајту Града Панчева, а последњи дан за пријем пријава за учешће на јавном позиву је 30.07.2021. године.

Јавни позив за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица из категорије теже запошљивих лица у 2021. години

Пријавни формулар

Пристанак за обраду података о личности

Закључак Градоначелника