Програм подстицања развоја предузетништва кроз подршку инвестицијама у привреди спроводи Министарство привреде у сарадњи са Фондом за развој Републике Србије. За реализацију Програма распоређују се бесповратна средства у износу од 242.976.037,75 динара, као и евентуално неутрошена бесповратна средства по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте.
Средства опредељена Програмом намењена су за:

  • куповину, изградњу, доградњу, реконструкцију, адаптацију, санацију, инвестиционо одржавање, производног простора или пословног простора који је у саставу производног простора, или у којем се обавља производња или складиштење производа,
  • куповину нове или половне производне опреме (не старије од пет година), укључујући доставна возила за превоз сопствених производа и друга транспортна средства која се користе у процесу производње,
  • трајна обртна средства, која могу да чине највише 20% укупног инвестиционог улагања,
  • набавку софтвера и других нематеријалних улагања.
  • Износ укупног улагања за предузетнике не може бити мањи од 300.000,00 динара нити већи од 8.750.000,00 динара, док за правна лица не може бити мањи од 2.000.000,00 динара нити већи од 62.500.000,00 динара.

Јавни позив је отворен док се расположива средства из Програма не утроше, а најкасније до 1. децембра 2017. године.

Више о конкусру можете погледати на линку: http://privreda.gov.rs/javni_pozivi/javni-poziv-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-u-okviru-programa-podsticanja-razvoja-preduzetnistva-kroz-podrsku-investicijama-u-privredi/