На основу Локалног акционог плана за запошљавање града Панчева за 2023. годину бр.II-05-06-15/2023-8 од 16.03.2023. године и Закључка Градоначелника града Панчева број II-06-020-2/2023-390 од 22.03.2023. године, град Панчево расписује, Јавни позив студентима за учешће у мери Студентска летња пракса“ у 2023. години.

Студентска летња пракса намењена је студентима основних, мастер, специјалистичких и докторских студија на факултетима и високим струковним школама (државним и приватним) у Републици Србији.

Мера „Студентска летња пракса“ у 2023. години омогућава студентима једномесечну практичну обуку код послодаваца током јула месеца 2023. године и месечну новчану накнаду у нето износу од 15.000,00 динара током трајања праксе.

Послодавци који су на располагању за обављање „Студентске летње праксе “ у 2023 су:

Туристичка организација града Панчева

Завод за заштиту споменика културе Панчево

ЈКП „Глогоњ“ Глогоњ

ЈКП „Зеленило“ Панчево

Општа болница Панчево

Културни центар Панчево

Дом културе „25.мај“ Долово

Дом зрдавља Панчево

ЈКП „Грејање“ Панчево

Народни музеј Панчево

Машинска школа Панчево

Студенти имају могућност да сами предложе другог послодавца (чије је седиште на територији града Панчева) код кога би желели да обаве студентску праксу, уз прибављено мишљење и сагласност предложеног послодавца.

Штампане пријаве са наведеном документацијом се подносе ИСКЉУЧИВО у: Услужном центру Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I број 2-4 26000 Панчево, Секретаријат за привреду и економски развој, са назнаком „Студентска летња пракса у 2023“.

НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ И НЕПОТПУНЕ ПРИЈАВЕ СЕ НЕЋЕ УЗИМАТИ У РАЗМАТРАЊЕ.

Јавни позив је отворен од дана објављивања јавног позива на сајту града Панчева, а последњи дан за пријем пријава за учешће на јавном позиву је 20.05.2023. године.

За све потребне информације у вези са подношењем пријава, заинтересовани се могу обратити Секретаријату за привреду и економски развој Градске управе града Панчева путем телефона 013/308-961 или слањем електронске поште на gordana.ciric@pancevo.rs.

Јавни позив студентима за учешће у мери „Студентска летња пракса“ у 2023. години

Мера „Студентска летња пракса“ у 2023. години Формулар за пријаву

ПРИСТАНАК ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И ОБРАДУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Zaključak Gradonačelnika grada Pančeva