На основу Локалног акционог плана за запошљавање града Панчева за 2022. годину бр. II-05-06-16/2022-17 од 30.03.2022. године и Закључка Градоначелника града Панчева број II-06-020-3/2022-355 од 12.04.2022. године, град Панчево расписује,

Јавни позив студентима за учешће у мери Студентска летња пракса“ у 2022. години

Студентска летња пракса намењена је студентима основних, мастер, специјалистичких и докторских студија на факултетима и високим струковним школама (државним и приватним) у Републици Србији.

Јавни позив студентима за учешће у мери „Студентска летња пракса“ у 2022. години

Формулар за пријаву

Пристанак за обраду података

Закључак Градоначелника града Панчева

Јавни позив је отворен од дана објављивања јавног позива на сајту града Панчева, а последњи дан за пријем пријава за учешће на јавном позиву је 15.05.2022. године.