Grad Pančevo raspisuje:

Javni poziv pružaocima usluga za učešće u Programu za podršku početnicima u biznisu (pravno- finansijsko savetovanje u poslovanju) u 2019. godini

Program za podršku početnicima/početnicama u biznisu (pravno-finansijsko savetovanje u poslovanju) namenjen je nezaposlenim licima koja će biti odabrana na posebnom Javnom pozivu za dodelu subvencije početnicima/početnicama u biznisu.

Program obuhvata pružanje usluga pravno-finansijskog savetovanja Korisnika programa, u trajanju od najduže 12 meseci, odnosno realizaciju sledećih projektnih zadataka:

  1. pružanje informacija o izmenama relevantnih zakona, pravilnika i uputstava;
  2. informacije i saveti vezani za poreske obaveze i poreske olakšice;
  3. upoznavanje sa procedurama i uslovima poslovanja nekog od oblika obavljanja delatnosti i posebnim uslovima koje je neophodno ispuniti za obavljanje određenih vrsta delatnosti;
  4. informacije o nadležnostima odgovarajućih inspekcijskih službi;
  5. stručna pomoć u pripremi biznis planova, projekciji ekonomskih i novčanih tokova; analizi rizika finansiranja;
  6. saveti za prevazilaženje problema tekuće i dugoročne nelikvidnosti;
  7. računovodstvene i knjigovodstvene usluge;
  8. arhiviranje poslovne dokumentacije;
  9. izrada izveštaja o utrošku sredstava na ime subvencije dobijene od grada Pančeva.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja javnog poziva na sajtu Grada Pančeva, a poslednji rok za prijem prijava za učešće na javnom pozivu je 25.04.2019. godine.