MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA raspisuje

JAVNI POZIV za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2020. godini

Preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom se, u skladu sa članom 41. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, dodeljuju sredstva po javnom pozivu za podršku razvoju konkurentnosti refundacijom troškova plaćenog repromaterijala u periodu od 01. jula 2019. godine do 31. decembra 2019. godine neposredno povezanih sa delatnošću preduzeća, a saglasno odobrenju za sprovođenje mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije.

Više o uslovima može se pogledati na linku https://www.minrzs.gov.rs/sr/konkursi/i-javni-poziv-za-poboljsanje-uslova-rada-u-preduzecima-za-profesionalnu-rehabilitaciju-i-zaposljavanje-osoba-sa-invaliditetom-u-2020-godini