Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима у 2019. години
више информација на линк-у: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/lat/konkursi1/javni-pozivi1/88-javni-pozivi-latinica/1234-konkurs-stari-zanati-2019-lat

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима грађана за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2019. години – организовање конгреса
више информација на линк-у: http http://://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/lat/konkursi1/javni-pozivi1/88-javni-pozivi-latinica/1216-21-mart-2019-javni-konkurs-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-udruzenjima-gradana-za-finansiranje-projekata-od-znacaja-za-razvoj-turistickog-potencijala-ap-vojvodine-u-2019-godini-organizovanje-kongresa

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима грађана са територије АП Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала у 2019. години – манифестације
више информација на линк-у: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/lat/konkursi1/javni-pozivi1/88-javni-pozivi-latinica/1214-konkurs-udruzenja-manifestacije-turizam-2019

Јавни конкурс о додели бесповратних средстава привредним субјектима за технолошко осавремењавање угоститељских објеката и објеката за дегустацију у циљу иновирања процеса
више информација на линк-у: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/lat/konkursi1/javni-pozivi1/88-javni-pozivi-latinica/1210-21-mart-2019-javni-konkurs-o-dodeli-bespovratnih-sredstava-privrednim-subjektima-za-tehnolosko-osavremenjavanje-ugostiteljskih-objekata-i-objekata-za-degustaciju-u-cilju-inoviranja-procesa

више информација на линк-у: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/lat/konkursi1/javni-pozivi1/88-javni-pozivi-latinica/1212-21-mart-2019-javni-konkurs-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-privrednim-subjektima-za-podizanje-kvaliteta-objekata-za-degustacionu-promociju-i-promociju-tradicionalnih-proizvoda-iz-ap-vojvodine

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АПВ у 2019. години – набавка машина и опреме
више информација на линк-у:  http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/lat/konkursi1/javni-pozivi1/88-javni-pozivi-latinica/1208-21-mart-2019-javni-konkurs-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-privrednim-subjektima-za-sufinansiranje-projekata-od-znacaja-za-razvoj-turistickog-potencijala-apv-u-2019-godini-nabavka-masina-i-opreme

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2019. години
више информација на линк-у:http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/lat/konkursi1/javni-pozivi1/88-javni-pozivi-latinica/1206-21-mart-2019-javni-konkurs-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-privrednim-subjektima-za-sufinansiranje-projekata-od-znacaja-za-razvoj-turistickog-potencijala-ap-vojvodine-u-2019-godini