Кабинет министра за иновације и технолошки развој расписао је

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава у оквиру програма подршке развоју и промоцији женског иновационог предузетништва

Средства за подршку развоју и промоцији женског иновационог предузетништва користе се за следеће намене:

1) у оквиру реализације мере из тачке 1. Програма, средства се могу користити за планирање, израду и спровођење промотивне кампање о значају развоја женског иновационог предузетништва на националном и локалном нивоу, организацију манифестација које доприносе промоцији и популаризацији женског иновационог предузетништва, као и за израду штампаних и мултимедијалних публикација које доприносе промоцији женског иновационог предузетништва у широј популацији,

2) у оквиру реализације мере из тачке 2. Програма, средства се могу користити за израду и спровођење програма менторства и обука чији је циљ развој иновационих предузетничких вештина међу женама, за реализацију програма промоције женског иновационог предузетништва, за доделу подстицаја женама предузетницама у циљу унапређења и развоја њихових пословних иновационих капацитета, као и за друге пројекте којима се развија и промовише женско иновационо предузетништво на локалном нивоу.

Опредељена средства се додељују у складу са правилима за доделу државне помоћи мале вредности.

Више детаља о конкурсу и садржај потребне документације може се погледати на линку: https://inovacije.gov.rs/programi/program-podrske-razvoju-i-promociji-zenskog-inovacionog-preduzetnistva/