Градска управа града Панчева оглашава Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Панчева.

Радно место које се попуњава:

– радник на одржавању, у звању намештеника – IV врста радних места – један извршилац

Јавни конкурс

Образац 1-1