Gradska uprava grada Pančeva oglašava JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA PANČEVA.

Oglašavanjem javnog konkursa popunjava se radno mesto prijemom lica na neodređeno vreme.

Radno mesto koje se popunjava: Šef Odeljenja za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, u zvanju samostalnog savetnika, 1 izvršilac.

U prilogu su dokumenta sa detaljima konkursa: