Градска управа града Панчева оглашава ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПАНЧЕВА.

Оглашавањем јавног конкурса попуњава се радно место пријемом лица на неодређено време.

Радно место које се попуњава: Шеф Одељења за предшколско васпитање и образовање, социјалну и здравствену заштиту, у звању самосталног саветника, 1 извршилац.

У прилогу су документа са детаљима конкурса: