Градска управа града Панчева оглашава Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Панчева.

Оглашавањем јавног конкурса попуњава се извршилачко радно место пријемом лица на неодређено време.

Орган у коме се радно место попуњава: Градска управа града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2-4

Радно место које се попуњава: Радно место за стручне послове из области локалног економског развоја – један извршилац

Документација: