Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine raspisuje JAVNI KONKURS za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja
Predmet javnog konkursa je finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja od značaja za APV.
Sredstva koja se dodeljuju po javnom konkursu namenjena su zafinansiranje i sufinansiranje projekata izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, sanacije i adaptacije objekata poslovne infrastrukturei turističke infrastrukture u javnoj svojini na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, uključujući i infrastrukturu koja obezbeđuje funkcionalno integrisanje poslovne i turističke infrastrukture u okruženje (saobraćajna, komunalna, elektroenergetska, energetska infrastruktura i slično).
Pravo učešća imaju JLS.
Podnosilac prijave može da podnese samo jednu (1) prijavu na javni konkurs.
Predviđena su sredstva u iznosu od 209.000.000,00dinara za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblastilokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja.

Javni konkurs je otvoren od 06.09.2017. godine do 20.09.2017. godine do 16.00 časova.

Javni poziv

Obrazac prijave

Odluka o postupku izbora na konkurs