Покрајински завод за равноправност полова је донео одлуку о расписивању

Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава за подстицање сопственог бизниса

Циљ конкурса је  промоција бизнис планова/пословних идеја, ради унапређења сопственог бизниса, као и пружање подршне најбољим пословним идејама за које се процени да имају капацитет са којим би олакшали пословање.

Ко може да конкурише: регистрована удружења грађана и и удружења жена са територије АП Војводине

Тема: Људска права, Развој предузетништва

Износ гранта: 300.000 динара.

Рок за предају документације: 04.06.2020.

Подносилац може конкурисати само са једним пројектом, у висини тражених средстава до 300.000,00 динара

Више о томе може се погледати на линку: https://ravnopravnost.org.rs/javni-konkursi/