Покрајински секретаријат за привреду и туризам објавио је: 

Jавни конкурс за доделу бесповратних средстава привредним  субјектима за допринос развоју социјалне економије AP Војводине у 2020. години

Право учешћа на јавном конкурсу имају привредна друштва и предузетници са седиштем регистрованим на територији АПВ.

Овај конкурс представља основ за добијање де минимис државне помооћи.

Средства се одобравају по принципу рефундације, а намењена су за субвенционисање издатака за набавку машина/опреме и/или репроматеријала у 2020. години и то:

– која су купљена, испоручена и исплаћена у целости у периоду од 12. априла 2019.године,до дана расписивања конкурса, или која ће бити купљена, испоручена и исплаћена у целости најкасније у року од 30 дана од дана доношења Одлуке о додели бесповратних средстава.

Учесник на једном конкурсу може поднети само једну пријаву за две намене.

Детаљније о конкурсу, објашњења  и садржај потребне документације може се погледати на линку: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/lat/konkursi1/javni-pozivi1/88-javni-pozivi-latinica/1440-20-jun-2020-javni-konkurs-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-privrednim-subjektima-za-doprinos-razvoju-socijalne-ekonomije-ap-vojvodine-u-2020-godin