Gradska uprava grada Pančeva oglašava Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Gradskoj upravi grada Pančeva.

Radno mesto koje se popunjava:

– sekretar Sekretarijata za poljoprivredu, selo i ruralni razvoj, u zvanju samostalnog savetnika – jedan izvršilac

Interni konkurs

Obrazac 1-1