Градска управа града Панчева оглашава Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Панчева.

Радно место које се попуњава:

– секретар Секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој, у звању самосталног саветника – један извршилац

Интерни конкурс

Образац 1-1